Reliability Engineer

Doel van de functie:
Aan de hand van analyses optimaliseren van het onderhoudsconcept ten einde een optimale machine beschikbaarheid tegen minimale kosten te verkrijgen. 
Plaats in de organisatie:
Rapporteert aan de Maintenance Manager.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Analyseren en oplossen van complexe of structurele storingen.

 • Verzamelen en analyseren van relevante gegevens m.b.t. de betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en beschikbaarheid van bestaande productie-installaties

 • Aanpassen/bijstellen van de onderhoudsplannen op basis van knelpunten en/of wijziging van de (beschikbaarheids)eisen;

 • Uitvoeren van trendanalyses in de onderhoudsprocessen

 • Uitvoeren van RCA n.a.v. grote verstoringen.

 • Organiseren/faciliteren van SGA’s  t.b.v. RCA en verbetertrajecten.

 • Opstellen, en onderhouden van onderhoudscontracten (SLA’s) met OEM’s en andere contractors.

 • Aanleveren van gegevens t.b.v. het monitoren van onderhoudsprestaties

 • (Mede) opstellen van de jaarplannen en onderhoudsprincipes ten einde de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit van de procesinstallaties te borgen

 • Het aan de hand van de betrouwbaarheidsgegevens initiëren van verbeterprojecten

 • Het opstellen van business cases ter onderbouwing van voorgestelde verbeteringen

 • Voeren van (periodiek) overleg en zorgen voor een heldere samenwerking met in- en extern betrokken partijen

 • Optimaliseren en beheren van documentatie en werkmethoden van apparatuur en installatieonderdelen

 • Volgen van ontwikkelingen in (toepassingen van) technieken, vertalen van ontwikkelingen naar mogelijkheden binnen de eigen organisatie

 • Toelichten van standpunten voorstellen naar maintenance manager en productieleiding

 • Beheren en continue verbeteren van de onderhoudsmethoden en taken zodat de gevraagde beschikbaarheid kan worden bereikt tegen zo laag mogelijke kosten, rekening houdend met de wettelijke voorschriften op het gebied van (voedsel/proces)veiligheid, gezondheid en milieu;

 • Aan de hand van een risicoanalyse optimaliseren van de voorraad kritische reservedelen.

 • Melden van afwijkingen m.b.t. kwaliteit, hygiëne en veiligheid.

Wat wij vragen:

Wij zijn op zoek naar een kandidaat met een afgeronde HBO opleiding in een technische richting die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken. Je hebt ervaring met onderhoudsbeheerstystemen (bij voorkeur Maximo) en kennis van RCM/RCA. Continue verbetertechnieken, conditiebewaking en inspectiemethoden zijn jou bekend en je weet de weg met betrekking tot onderhoudsconcepten en - plannen. Daarbij heb je kennis van materialen, schade analyse en reparatietechnieken en kun je spreken en schrijven in de Engelse taa. Het gebruik van computerprogramma's zoals Excel/Access/Powerpoint is voor jou dagelijkse kost. Ervaring met LEAN/TPM heeft de voorkeur.

 

 Gewenste competenties:

 • Accuratesse: Effectief hanteren van gedetailleerde gegevens en consequent letten op details.

 • Resultaatgericht: Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en resultaten, vasthoudendheid tonen bij tegenslagen.

 • Structureren: Structuur aanbrengen, doorvoeren en vasthouden in de dagelijkse gang van zaken.

 • Samenwerken: In samenspel met anderen een effectieve bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk doel.

 • Assertiviteit: Effectief voor zichzelf opkomen.

 • Flexibiliteit: Eigen gedrag of benadering kunnen veranderen om een vastgesteld doel te bereiken.

 • Analyseren en oordeelsvorming: Erop gericht zijn zaken systematisch te onderzoeken.

 Wat wij bieden:

 • Wij bieden een marktconform salaris en passende pensioenregeling. Dat zit wel goed. Verder bieden we je vele prachtige uitdagingen die horen bij een marktleider en een prettige sociale werkogeving waar we open en eerlijk met elkaar omgaan, daar we we juist beter van.  Het zorgt voor een positieve vibe op de werkvloer, waardoor we er altijd vol tegenaan kunnen gaan. We willen tenslotte de beste zijn. Met onze nuchtere, hands-on mentaliteit en gezonde dosis humor kunnen we altijd vrij snel relativeren. Het overall gevoel is, wat ook jij zal ervaren, dat we allemaal een trots gevoel krijgen van werken bij Koninklijke Vezet. En van onze bijdrag aan "Gezond eten met meer groent & fruit voor iedereen smakelijk en makkelijk maken".

‚Äč

Meer informatie

Wil je meer weten over deze functies of de organisatie? Neem dan contact op met de afdeling HR, telefoon: 0226-397154.

Schriftelijk solliciteren

Vezet afdeling HR
Debbemeerweg 2
1749 DK Warmenhuizen

Over Vezet

 Wij groeien als kool en dat geldt ook voor onze afdelingen. 

 Vezet is al 40 jaar partner van Albert Heijn. 

  35 medewerkers hebben hun inburgering via Vezet gedaan. 

Stel een vraag

Verstuur
Vind je het goed dat we gebruik maken van een cookie voor Google Analytics? Ja, dat is goed
Lees meer over ons cookie-beleid.